Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor u

Pantein vindt het belangrijk dat cliënten meedenken over de geleverde zorg en de kwaliteit van zorgkoers. Met andere woorden, bent u tevreden over de aangeboden zorg. Daarom heeft de organisatie op diverse niveaus een cliëntenraad. 

 

Thuiszorg Pantein heeft een centrale cliëntenraad.
Alle zorgcentra van Pantein hebben een eigen lokale cliëntenraad. Daarnaast heeft Zorgcentra Pantein een centrale cliëntenraad, die wordt gevormd door de voorzitters van alle lokale cliëntenraden. Deze Centrale Raad bespreekt het Panteinbrede beleid met de Raad van Bestuur.

Wat doet de cliëntenraad?

Een cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en heeft tot taak de kwaliteit van zorg te bewaken. Zij praat met cliënten en familie om te horen hoe zij de zorg van Pantein ervaren. De cliëntenraad heeft instemmingsrecht over die zaken, die direct het belang van de cliënten raken, zoals kwaliteit van zorg en veiligheid. Binnen de zorgcentra is voeding ook een belangrijk aandachtspunt.

Geef uw mening

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de zorg van Pantein, dan hoort de cliëntenraad dat graag. Wat kan er volgens u beter, wat vindt u juist heel goed? Met uw bijdrage kan de raad de belangen van alle cliënten beter behartigen.

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over de zorg die u heeft ontvangen, dan kunt u de klachtenbemiddelaar van Pantein hiervoor benaderen.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, maar mochten er op een bepaald gebied meerdere klachten zijn, dan zal zij de Raad van Bestuur adviseren deze punten te verbeteren.

 

Contactgegevens cliëntenraad Thuiszorg Pantein

De cliëntenraad van Thuiszorg Pantein kunt u bereiken via het secretariaat per e-mail: clientenraad.thuiszorg@pantein.nl.


Maak kennis met de cliëntenraad van Thuiszorg Pantein.

Jaarverslag Clientenraad Thuiszorg 2020

Contactgegevens cliëntenraden Zorgcentra Pantein

De cliëntenraden van Zorgcentra Pantein zijn bereikbaar per e-mail:

 

Regio Boxmeer

Regio Cuijk

 

Regio Gennep

 

Regio Mill en Sint Hubert / regio Sint Anthonis