Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor u

Pantein vindt het belangrijk dat cliënten meedenken over de geleverde zorg en de kwaliteit van zorgkoers. Daarom heeft de organisatie op diverse niveaus een cliëntenraad:

 

  • Thuiszorg Pantein heeft een centrale cliëntenraad.
  • De zorgcentra van Pantein hebben lokale cliëntenraden. Sommige cliëntenraden zijn verantwoordelijk voor meerdere zorgcentra binnen een regio.
  • In het Overleg Cliëntenraden Zorgcentra (OCZ) spreken de voorzitters van deze lokale raden over locatieoverstijgende zaken. Zij adviseren namens de Zorgcentra de overkoepelende Cliëntenraad Thuiszorg en Zorgcentra (CTZ).

    De onderdelen Thuiszorg Pantein, Zorgcentra Pantein en Herstelkliniek Pantein vaardigen elk maximaal twee personen af naar de CTZ. 

Wat doet de cliëntenraad?

Een cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en heeft tot taak de kwaliteit van zorg te bewaken. Zij praat met cliënten en familie om te horen hoe zij de zorg van Pantein ervaren. De cliëntenraad heeft instemmingsrecht over die zaken, die direct het belang van de cliënten raken, zoals kwaliteit van zorg en veiligheid. Binnen de zorgcentra is voeding ook een belangrijk aandachtspunt.

Geef uw mening

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de zorg van Pantein, dan hoort de cliëntenraad dat graag. Wat kan er volgens u beter, wat vindt u juist heel goed? Met uw bijdrage kan de raad de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten beter behartigen.

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over de zorg die u heeft ontvangen, dan kunt u de klachtenbemiddelaar van Pantein hiervoor benaderen.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, maar mochten er op een bepaald gebied meerdere klachten zijn, dan zal zij de Raad van Bestuur adviseren deze punten te verbeteren.

 

Cliëntenraad Thuiszorg Pantein

De cliëntenraad van Thuiszorg Pantein kunt u bereiken via het secretariaat per e-mail: clientenraad.thuiszorg@pantein.nl.


Maak kennis met de cliëntenraad van Thuiszorg Pantein.

Jaarverslag Clientenraad Thuiszorg 2023


Cliëntenraden Zorgcentra Pantein

De mailadressen en jaarverslagen van cliëntenraden van Zorgcentra Pantein kunt u hieronder vinden:

 

Regio Boxmeer

Cliëntenraad Herstelkliniek Pantein, Boxmeer / Orangerie, Boxmeer:

 

Cliëntenraad Symfonie, Boxmeer / Hof van Loon, Overloon:


Regio Cuijk
Cliëntenraad Castella, Cuijk / De SchitteRing, Haps:

 

Regio Gennep
Cliëntenraad Norbertushof, Gennep:

 

Regio Mill en Sint Anthonis
Cliëntenraad Aldenhorst, Mill:


Cliëntenraad Op 't Hoogveld, Sint Anthonis / De Lookant, Wanroij: