Innovatie

Innovatieve hulpmiddelen
Pantein gebruikt diverse innovatieve (digitale) hulpmiddelen om zorgvrager en/of mantelzorger op een goede wijze te kunnen ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.

 

Sleutel tot langer thuis (regio Land van Cuijk)
In het project ‘Sleutel tot langer thuis’ hebben senioren zelf de regie in handen. Binnen dit project werken Pantein, Sociom en Mooiland en ouderenorganisaties nauw samen.

 

De algemene doelstelling van het project richt zich op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van senioren. Er zijn twee sleutels die hierbij helpen:

 

Huistesten
De eerste sleutel zorgt ervoor dat een woning geschikt is en blijft om veilig ouder in te worden. Tijdens een huistest bekijkt een opgeleide vrijwillige woonadviseur hoe iemand met relatief eenvoudige aanpassingen veiliger en comfortabeler ouder kan worden in de huidige woning. Deze test is gratis beschikbaar voor senioren in het Land van Cuijk en kan aangevraagd worden via langerthuis@sociom.nl of evandaal@kbo-brabant.nl.

 

Voorzorgcirkels
De tweede sleutel zorgt ervoor dat senioren een beroep kunnen doen op mensen in hun omgeving. Maar ook dat zij zelf anderen kunnen helpen. Dat sociale netwerk van mensen noemen we een voorzorgcirkel. Deze bestaat uit zo’n 8 tot 13 ouderen, die vlakbij elkaar wonen (bijvoorbeeld in een een straat, buurt of wooncomplex) en is een mix van vitale en hulpbehoevende senioren. Uitgangspunt daarbij is 60+ helpt 80+, maar ook inwoners van andere leeftijden mogen uiteraard meedoen. Deelnemers helpen elkaar bij kleine klusjes, zoals boodschappen doen, hulp bij vervoer tot aan een stukje zorgondersteuning, bijvoorbeeld steunkousen aan- of uitdoen of ogen druppelen.

 

Meedoen aan een voorzorgcirkel betekent dat je nu al een sociaal netwerk om je heen bouwt voor wanneer je behoefte krijgt aan hulp. Je bent dan verzekerd van een helpende hand in je directe omgeving. Vele handen maken licht werk; samen zorg je voor elkaar.
  

Proeftuin Ruwaard
Slimmere zorg realiseren door 'Anders denken, doen en organiseren'. Door de wijkbewoners en hun behoeften echt centraal te stellen. In de wijk Ruwaard werken wij samen om onze gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: "Ruwaard, een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren."  Participanten zijn: Pantein, BrabantWonen, BrabantZorg, CZ, Gemeente Oss, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost-Brabant, Interzorg, Ons Welzijn, Unik en VGZ.
Lees meer over de proeftuin op www.proeftuinruwaard.nl