Indicatie aanvragen

In Nederland hebben we verschillende wetten die beschrijven hoe zorg wordt vergoed. Verpleeghuiszorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor het wonen in een zorgcentrum heeft u een Wlz-indicatie nodig, deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 

Het CIZ bepaalt op basis van uw zorgbehoefte het best passende zorgprofiel. In dit zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van uw zorgbehoefte. Een Wlz-indicatie kent meerdere varianten. Afhankelijk van welke zorg u nodig heeft, krijgt u een passende Wlz-indicatie toegekend.

 

Het aanvragen van een Wlz-indicatie kunt u zelf doen. Ook een bij u betrokken wijkverpleegkundige, ouderenverpleegkundige/casemanager dementie, mantelzorgmakelaar, huisarts of de praktijkondersteuner kan dit samen met u doen. Ook een onafhankelijk clientondersteuner kan u hierbij helpen.

 

Opname
Zodra u een Wlz-indicatie heeft, wordt u na bespreking in ons cliëntenoverleg op de wachtlijst geplaatst. In het cliëntenoverleg bekijken we of het zorgcentrum waar uw voorkeur naar uit gaat, u de zorg kan bieden die u nodig heeft. Als dit niet het geval is, bespreken we dit met u.


Het kan voorkomen dat het zorgcentrum waarvoor u op de wachtlijst staat, voorlopig geen plek heeft om u op te nemen. Als u niet meer thuis kunt blijven wonen totdat u aan de beurt bent, dan komt u in aanmerking voor overbruggingszorg. U kunt dan binnen een ander zorgcentrum van Pantein verblijven, totdat er een plek vrij komt in het zorgcentrum van uw voorkeur.

Kosten verblijf

De kosten voor uw verblijf in het zorgcentrum worden op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed. U betaalt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt op basis van uw inkomen de hoogte van deze bijdrage. Via de rekenhulp van het CAK kunt u zelf uw eigen bijdrage berekenen. U kunt ook telefonisch contact met het CAK opnemen via tel. 0800 – 0087.

Leveringsvoorwaarden

Voor onze zorg- en dienstverlening gelden leveringsvoorwaarden. Deze kunt u hier bekijken.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u advies, neem dan contact op met het Transferpunt Zorg van Pantein. Zij zijn bereikbaar via 0485-845970 op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur. De medewerkers van het Transferpunt Zorg helpen u graag.