Cliëntenraad Thuiszorg

Peter Raaijmakers (voorzitter)

Als fysiotherapeut (Fysiotherapie Schaijk) heb ik ruim 35 jaar binnen de eerste lijn gewerkt. In deze rol werkte ik onder andere intensief samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen. Daarnaast was ik 7 jaar wethouder in de voormalige gemeente Landerd (met gezondheidszorg, ouderenbeleid en sociale zaken in mijn portefeuille). De in deze jaren opgebouwde expertise ben ik maatschappelijk gaan inzetten.
Sinds 2016 ben ik lid van de cliëntenraad Thuiszorg Pantein. Met mijn ervaringen binnen de zorg (uitvoerend en bestuurlijk) wil ik een bijdrage leveren aan een goed functionerende cliëntenraad Thuiszorg Pantein. De kwaliteit van de geleverde zorg en de merkbare aandacht voor de cliënten zijn voor mij twee belangrijke pijlers van de cliëntenraad.
Als cliëntenraad stellen we ons actief en onafhankelijk op als belangenbehartiger van de thuiszorgcliënt. We gaan in gesprek met cliënten, thuiszorgteams en ondersteunende medewerkers. De opgedane ervaringen en informatie koppelen we terug naar de beleidsmakers van Pantein. In gesprek zijn en blijven met Pantein om zo de belangen van de thuiszorgcliënt te vertegenwoordigen en doelen te realiseren. Daar haal ik samen met de collega-cliëntenraadsleden voldoening uit.

Arja de Bekker (vice voorzitter)

Samen bijdragen aan goede zorg. Dat is mijn leidraad. In mijn werk en prive. Ruim 15 jaar heb ik in de jeugd- en gezondheidszorg gewerkt. Daarna de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. De verbinding met de zorg ben ik blijven houden. Zo ben ik 8 jaar lid geweest van de Clientenraad van ziekenhuis Bernhoven. Sinds 2016 ben ik lid van de cliëntenraad Thuiszorg Pantein.
Het krijgen van thuiszorg heeft impact heeft op het dagelijks leven van een cliënt. Dit motiveert mij om namens de cliënten hun belangen te vertegenwoordigen naar Pantein. Contacten met en ervaringen van de cliënten en hun thuiszorgteams zijn hierbij belangrijk. Om zo samen te gaan voor professionele thuiszorg en voor mensgerichte kwaliteit. Een extra motivatie is dat ik als mantelzorger de waarde van goede thuiszorg heb ervaren. Dit alles maakt dat ik mij met de andere cliëntenraadsleden betrokken en actief inzet voor de cliënt. Samen doelgericht bijdragen aan de thuiszorg van vandaag en morgen waarin de cliënt centraal staat. En dat in een tijd waarin er veel in de zorg verandert, voor de cliënt en voor Pantein. Juist dan is samen bijdragen aan goede thuiszorg nog meer van belang! 

Riet van Sambeek - van Kempen

Ik heb twintig jaar in het Maasziekenhuis gewerkt als verpleegkundige en leidinggevende. Daarna maakte ik als mantelzorger meerdere keren kennis met de verzorging van mensen thuis en is mijn interesse voor de thuiszorg ontstaan. Sinds januari 2021 ben ik lid van de cliëntenraad Thuiszorg Pantein. De zorg is een belangrijk onderwerp en bij het verbeteren van de zorg praat je niet over, maar mét de cliënt. Van het delen van ervaringen leren we en mede hierdoor kan de kwaliteit van zorg verbeterd en gewaarborgd worden. Ik ben heel gemotiveerd om hier een bijdrage aan te leveren, zodat cliënten die thuis wonen op de juiste manier ondersteund worden en dit ook zo ervaren.

Mieke Arts

Voordat ik in 2015 met pensioen ging, werkte ik ruim 40 jaar bij een thuiszorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg. Ik vervulde daar diverse functies en was onder andere leidinggevende in de Thuiszorg. Als mantelzorger van een dementerende moeder leerde ik de zorg op een andere manier kennen. Vanaf november 2020 neem ik deel aan de cliëntenraad. Ik vind het belangrijk om vanuit de vragen en wensen van cliënten mee te denken, om een zo goed mogelijke zorg te realiseren binnen de mogelijkheden van Pantein. Daar waar de belangen van cliënten in de knel komen, wil ik graag voor hen op de bres gaan staan. Door contact te leggen met cliënten en aanwezig te zijn bij teamoverleggen van medewerkers, laat ik me graag informeren over het reilen en zeilen in de thuiszorg. Door actief deel te nemen in de cliëntenraad van Thuiszorg Pantein hoop ik de cliëntbelangen goed te vertegenwoordigen.

Allies Ligtvoet

“Ik woon ruim 15 jaar met veel plezier in Overloon, een prachtig, groen dorp in de gemeente Land van Cuijk met zijn mooie natuur, cultuur en historie. Ik ben docent Nederlands geweest op een middelbare school en heb ook Nederlands gegeven aan anderstaligen.
Ik vind dat zorg en onderwijs veel raakvlakken hebben: ook in het onderwijs besteedde ik veel aandacht aan het welzijn van mijn leerlingen en wilde ik goede kwaliteit leveren.
Ook ben ik actief in de gemeentepolitiek voor GroenLinks/PvdA. Naast de natuur zet ik me in voor het goed regelen van maatschappelijke zorg en ondersteuning voor onze inwoners.
Ik heb jarenlang in de medezeggenschapsraad op mijn werk gezeten. Nu ik meer tijd heb zijn mijn kennis en ervaring een goede basis voor mijn deelname in de Cliëntenraad. Ik werk graag mee aan een goede kwaliteit van zorg in de regio.”

Hans van Wijchen

Na het afronden van de inservice opleidingen verpleegkundige A en B werd ik door toevallige omstandigheden subhoofd. Ik ontdekte dat het regelen, ontwikkelen, coachen en leidinggeven werkzaamheden waren waar ik enorm in werd uitgedaagd.
Ik ben 45 jaar in de zorg werkzaam geweest waarvan bijna 37 jaar in leidinggevende functies. Gedurende deze jaren heb ik nagenoeg in alle velden van de zorg gewerkt en in alle velden de ontwikkelingen kunnen stimuleren van zowel zorgketens, vakmanschap van medewerkers en cliëntenbelangen.
Mijn hart voor de zorg klopt nog altijd en ik wil daarom mijn ervaringen in de zorg en mijn zienswijze voor de toekomst graag inzetten als lid van de Cliëntenraad en belangenbehartiger van de cliënt.