Kwaliteit

Pantein ziet kwaliteit als een mix van warme, toegewijde ontmoetingen en professioneel handelen door deskundige zorgverleners.

 

Uw leven…..uw zorg!
U heeft een zorgvraag en wij denken graag met u mee welke zorg het beste bij u past. Dat doen we door voortdurend met u en uw naasten in gesprek te zijn. Zorgverleners van Pantein willen u echt leren kennen en de aandacht voor uw levensverhaal helpt hen om mee te bewegen met uw wensen en eigen mogelijkheden. De afspraken die we samen maken leggen we vast in uw persoonlijke zorgplan en stellen we bij als dat nodig is. Het zorgplan sluit maximaal aan bij hoe u wilt leven en vormt de basis voor de zorg die u daarbij nodig heeft. Daarnaast helpt het zorgplan de zorgverleners bij het waarborgen van goede kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening.

 

Vakbekwame zorgverleners
U mag van Pantein verwachten dat zorgverleners vakbekwaam zijn en veilige, vertrouwde zorg bieden die voldoet aan het kwaliteitskader. Pantein besteedt daarom veel aandacht aan een optimale bezetting en structurele scholing van zorgverleners. Informatie over de huidige personele samenstelling van Zorgcentra Pantein vindt u hier.

 

Tevreden cliënten
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en vragen actief naar uw mening. Tijdens zorgplanevaluaties bespreken we de voortgang van de zorg en stellen samen met u de zorgverlening bij. Ook tussentijds vragen wij u regelmatig wat u vindt van de zorg. Uw reactie helpt de zorgverleners van Pantein om de zorg voor u steeds verder te verbeteren. In meer algemene zin kijken we naar wat we kunnen leren van de ervaringen die mensen met ons delen op www.zorgkaartnederland.nl

 
Verantwoording
U kunt er op vertrouwen dat de zorg van goede kwaliteit en veilig is. Daarom toetsen wij onze zorgverlening aan landelijke normen, zoals omschreven in de kwaliteitskaders. Deze kwaliteitskaders zijn in samenwerking met cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) opgesteld.

 

Verder leggen we verantwoording af over de kwaliteit aan onze financiers en de IGZ:

 

Met het NIAZ keurmerk en ISO certificaat laat Pantein zien dat ze voldoet aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen.

 

Leveringsvoorwaarden
Voor de start van de zorgverlening is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de voorwaarden op basis waarvan de zorg wordt verleend. Voor aanvang van de zorg ontvangt u onze leveringsvoorwaarden, die we samen doornemen. Zo weten we van elkaar, wat we kunnen verwachten en waar we elkaar op aan kunnen spreken.


Privacy
Goede zorgverlening is gebaseerd op vertrouwen. U mag dan ook verwachten dat medewerkers vertrouwelijk met uw situatie en persoonlijke gegevens omgaan en uw privacy waarborgen. De medewerkers handelen volgens privacyrichtlijnen, die ook onderdeel zijn van de leveringsvoorwaarden