Kwaliteit

Kwaliteit van zorg

U heeft een zorgvraag en wij denken graag met u mee over welke zorg het beste bij u past. Om uw vraag en de mogelijkheden op elkaar af te stemmen gaan we met u in gesprek. Tijdens dit gesprek staan uw zorgvraag en eigen regie centraal. De afspraken die we samen maken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Dit plan biedt de basis voor de zorg die u ontvangt en staat garant voor de kwaliteit en continuïteit van zorg.

U mag van Pantein veilige en vakbekwame zorg en behandeling verwachten die voldoen aan de norm Verantwoorde Zorg. Hierbij maken we gebruik van het zorgleefplan, zorgprotocollen en de inzet van voldoende, bekwaam en deskundig personeel.

Klanttevredenheid

Goede zorgverlening van hoge kwaliteit is voor Pantein van groot belang. Wij willen dan ook graag dat de kwaliteit van zorg aansluit bij uw zorgvraag en zijn benieuwd naar uw mening. Tijdens zorgevaluaties bespreken we de voortgang van de zorg en stellen in gezamenlijk overleg de zorgverlening bij. Daarnaast vragen wij u, via een cliëntraadpleging, naar uw ervaringen met de zorgverlening. Op basis van uw ervaringen wil Pantein de zorgverlening steeds verder optimaliseren.

Verantwoording

We vinden het belangrijk dat u veilige en verantwoorde zorg krijgt. Daarom toetsen wij onze zorgverlening aan de wettelijk vastgestelde kaders, zoals omschreven in de norm Verantwoorde Zorg. Deze norm is in samenwerking met cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en de Inspectie opgesteld.

Daarnaast wil Pantein voldoen aan de kwaliteitseisen die landelijk gesteld worden. Wat betreft de kwaliteit van zorg, leggen we verantwoording af aan onze financiers en de inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ). Informatie over de rapporten van bezoeken bij Pantein vindt u hier. Een toelichting op de kwaliteit van onze verpleeghuiszorg vindt u hier. Met het NIAZ keurmerk en ISO certificaat laat Pantein zien dat ze voldoet aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen.

Leveringsvoorwaarden

Voor de start van de zorgverlening is het belangrijk dat de spelregels duidelijk zijn. Hiervoor zijn leveringsvoorwaarden opgesteld. Voor aanvang van de zorg ontvangt u de leveringsvoorwaarden, die we samen doornemen. Zo weten we van elkaar, wat we kunnen verwachten en waar we elkaar op aan kunnen spreken.

Privacy

Goede zorgverlening is gebaseerd op vertrouwen. U mag dan ook verwachten dat medewerkers vertrouwelijk met uw situatie en persoonlijke gegevens omgaan en uw privacy waarborgen. De medewerkers handelen volgens de richtlijnen privacy, die onderdeel uit maken van de leveringsvoorwaarden.