Praktische informatie

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie over wonen in het zorgcentrum.

 

Inrichting woonruimte
Binnen het zorgcentrum zijn diverse woonvormen. Afhankelijk van uw zorgvraag en de woonvormen binnen het zorgcentrum, heeft u een eigen appartement of een kamer in een woongroep.

 

Uw kamer of appartement kunt u naar eigen keuze inrichten. Houd er bij de inrichting rekening mee dat er voldoende ruimte voor zorgmedewerkers is om u zorg te bieden. In een appartement zijn aansluitingen voor radio, televisie en telefoon aanwezig. Voor de overige inventaris, zoals stoffering en meubels, zorgt u zelf. Als u een zorgprofiel ‘Zorg met behandeling’ heeft, krijgt u een hoog/laagbed en nachtkastje via Zorgcentra Pantein krijgen.


Huisregels
We willen medewerkers, cliënten en hun familieleden, vrijwilligers en bezoekers graag een prettige en veilige omgeving bieden. Daarom gelden er binnen onze zorgcentra huisregels. Deze kunt u hier bekijken.

 

Huisdieren
Binnen de zorgcentra van Pantein zijn huisdieren welkom. U mag ook zelf in overleg een huisdier houden in uw kamer of appartement. Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk om voor het dier te zorgen en te regelen dat iemand dit van u overneemt als u zelf niet meer in staat bent om uw huisdier te verzorgen. De afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. Ook wordt vastgelegd welke vaccinaties, controles en behandelingen uw huisdier heeft gehad en hoe vaak het dier op controle moet komen.

 

Dieren van bezoekers zijn alleen na (vooraf) overleg met een medewerker van het zorgteam toegestaan.

 

Bezoek
De meeste bewoners van een zorgcentrum hebben belang bij een duidelijke dagstructuur met rust en regelmaat. U kunt bij het zorgteam navragen welke bezoekregeling geldt voor het zorgcentrum waar u verblijft.

 

Uw verhuizing naar het zorgcentrum betekent ook dat uw familie en vrienden een nieuwe thuishaven krijgen. Dat is ook voor hen wennen. Familie en vrienden zijn een belangrijk onderdeel in uw leven. Zorgcentra Pantein hecht er veel waarde aan dat uw familie en vrienden zich thuis en vrij voelen om de dingen, die u belangrijk en fijn vindt, met u te blijven doen.

 

Als het zorgcentrum over een restaurant beschikt, kunt u met uw gasten in het restaurant eten. Vooraf aanmelden is dan wenselijk. In verband met de veiligheid kan er in het restaurant uitsluitend met een pinpas worden betaald. 

 

Verzekeringen
Zorgcentra Pantein draagt zorg voor de glas- en opstalverzekering van het gebouw. Ook beschikt het zorgcentrum over een inboedelverzekering voor haar eigen inventarisgoederen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van persoonlijke verzekeringen, zoals een aansprakelijkheids-, inboedel- of zorgverzekering.

 

Roken
Roken is uitsluitend toegestaan op het balkon/terras van het eigen appartement. Indien nodig worden er individuele afspraken over roken onder begeleiding gemaakt. Uw veiligheid is daarbij het uitgangspunt.

 

Kiest u ervoor om in uw appartement te roken? Dan moet het appartement bij uw vertrek rookvrij worden gemaakt. Dit is vaak een kostbare klus (schilderen, gordijnen en vloeren vervangen, etc.). Deze kosten komen voor uw rekening.


Het is niet toegestaan om tijdens zorgmomenten te roken.

 

Brandveiligheid
In het zorgcentrum zijn automatische brandmelders en andere veiligheidsvoorzieningen aanwezig. Ontdekt u een brand, activeer dan een handbrandmelder of waarschuw direct een medewerker, bijvoorbeeld via uw alarmbel. Als er een brandalarm is, dient u de instructies van de medewerkers op te volgen. Zij weten hoe te handelen bij calamiteiten. Maak in ieder geval geen gebruik van de lift.

 

Voor uw veiligheid en die van uw medebewoners hanteren wij enkele huisregels:

  • Blokkeer nooit een gang of vluchtweg. Plaats rolstoelen en rollators in de daarvoor bestemde ruimte.
  • Wees waakzaam met licht ontvlambare stoffen, zoals chloor of spiritus.
  • Laat uw elektrische deken door de huismeester van het zorgcentrum controleren.
  • Bevestig geen versieringen of papieren slingers aan lampen of snoeren.
  • Steek geen waxinelichtjes of kaarsen aan.

 

Religie/stiltecentrum
Als u zich verbonden voelt met een religie, dan kunt u bij uw eigen of lokale geloofsgemeenschap terecht. Mensen met het zorgprofiel ‘Zorg met behandeling’ kunnen ondersteuning bij levensvraagstukken krijgen van de geestelijk verzorgers van Zorgcentra Pantein.

 

Wilt u graag bidden of heeft u behoefte aan een moment van bezinning? Diverse zorgcentra beschikken over een stiltecentrum.

 

Bewoners- en familieoverleg
U en uw familie worden nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het zorgcentrum. Meerdere malen per jaar vindt er overleg plaats met bewoners en er zijn regelmatig familieavonden.

 

Cliëntenraad
Ieder zorgcentrum heeft een eigen cliëntenraad. Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. De cliëntenraad praat, namens u, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies.

Cliëntenraden hebben op deze wijze invloed op het beleid van de zorginstelling. Lees hier meer over de cliëntenraad.

 

De behandeling van (individuele) klachten is geen taak van de cliëntenraad. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Klachten.

 

Klachten
Het is mogelijk dat de zorg- of dienstverlening niet naar wens verloopt. Wij horen in dat geval graag van u hoe het beter kan en vragen u om dit te bespreken met de medewerker die hier bij betrokken is. Indien een gesprek met de betrokken medewerker geen oplossing brengt, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon Zorg of de wijkmanager.

 

Wordt u onvoldoende gehoord, dan beschikt Zorgcentra Pantein over een klachtenbemiddelaar. De klachtenregeling en het klachtenformulier kunt u hier vinden.