Ik heb zorg nodig

Zorglegitimatie/Indicatie V&V
Voor verpleging of verzorging aan huis is een zogenaamde zorglegitimatie nodig. Tijdens het intakegesprek wordt gevraagd naar uw wensen en behoeften en uw mogelijkheden en beperkingen in het dagelijkse leven. Ook kijken we wat uw familie of omgeving voor u kan betekenen. Op basis van dit gesprek legt de wijkverpleegkundige de zorgvraag en afspraken die zij/hij met u maakt (over welke zorg en de hoeveelheid zorg) vast in een digitaal zorgplan. Dit zorgplan maakt deel uit van de zorgovereenkomst die u met Pantein aangaat.

Zorglegitimatie thuisbegeleiding Pantein
Voor thuisbegeleiding heeft u een WMO-indicatie van uw gemeente nodig. Als het om kinderen gaat, dan verloopt de verleningsbeschikking via Basisteam Jeugd en Gezin in uw gemeente.