Caren

Het computerprogramma Caren helpt u de zorg zo te organiseren dat het aansluit bij uw situatie. Zo kunt u via Caren:

  • Via een kalender afspraken plannen en organiseren samen met uw familie/mantelzorgers.
  • Notities bijhouden om belangrijke zaken niet te vergeten.
  • Anderen, die u vertrouwt, toegang geven tot informatie in Caren.
  • Via berichten kunnen uw mantelzorgers onderling gedachten, ervaringen en ideeën uitwisselen.

 

Ook kunt u Caren koppelen aan Pantein en dan kunt u ook uw zorgplan inzien. In het zorgplan zijn alle afspraken over uw zorg vastgelegd. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw zorg of begeleiding, hebben toegang tot deze informatie.

 

Op www.carenzorgt.nl kunt u zich aanmelden. Hiervoor heeft u uw cliëntnummer nodig. U ontvangt daarna automatisch een brief met een toegangscode.
De handleiding geeft u een uitleg over het programma Caren.