De rol van mantelzorg

Mantelzorgers zorgen structureel, vrijwillig en onbetaald voor iemand waarmee zij een persoonlijke band hebben. Denk aan een familielid, vriend, kennis of buur. Mantelzorgers zijn belangrijk. Samen vormen ze een netwerk; de een helpt in huis, de ander doet de boodschappen, een derde is chauffeur. Zo’n sociaal netwerk geeft degene die zorg nodig heeft een gevoel van veiligheid én zelfstandigheid.

 

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorger zijn is soms zwaar. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om (tijdelijk) ondersteuning te krijgen. Deze ondersteuning kan bestaan uit advies over de verzorging, tijdelijke overname van de zorg, financiële ondersteuning en hulp bij het organiseren van de zorg. Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan zijn er veel organisaties, zowel landelijk als regionaal, die u kunt benaderen. Zo kunt u ook dichtbij terecht bij Pantein.

 

Pantein heeft veel kennis en ervaring met zorg en wil dit graag met u delen. We kunnen u adviseren over de verzorging. In het sociale netwerk rondom een zorgvrager werken we vaak nauw samen met professionele zorgverleners en vrijwilligersorganisaties. Denk aan de wijkverpleegkundige, de huisarts en de thuiszorg. Door de korte lijnen kunnen we optimale ondersteuning bieden aan mantelzorgers en professionals die nodig zijn om het netwerk goed te laten functioneren.

 

Pantein levert advies en praktische hulp vooral via de thuiszorg. U kunt voor meer informatie contact opnemen met uw contactpersoon binnen het zorgteam. Of u belt 0900-8803 of stuur een mail naar info.thuiszorg@pantein.nl. Vermeld in uw bericht duidelijk het onderwerp, uw naam, woonplaats, emailadres en telefoonnummer. 

 

Meer informatie over mantelzorgorganisaties en mantelzorgondersteuning vindt u hier.