De rol van mantelzorg

Mantelzorgers zorgen structureel, vrijwillig en onbetaald voor iemand waarmee zij een persoonlijke band hebben. Denk aan een familielid, vriend, kennis of buur. Mantelzorgers worden steeds belangrijker. Samen vormen ze een netwerk; de een helpt in huis, de ander doet de boodschappen, een derde is chauffeur. Zo’n sociaal netwerk geeft degene die zorg nodig heeft een gevoel van veiligheid én zelfstandigheid.

 

Mantelzorg is geen alledaagse zorg, zoals de zorg van ouders voor een gezond kind. Het gaat om zorg voor iemand die recht heeft op professionele zorg. Door de hulp van mantelzorgers is er geen of minder professionele zorg nodig. Mensen kunnen langer thuis blijven wonen.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorger zijn is soms zwaar. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om (tijdelijk) ondersteuning te krijgen. Deze ondersteuning kan bestaan uit advies over de verzorging, tijdelijke overname van de zorg, financiële ondersteuning en hulp bij het organiseren van de zorg. Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan zijn er veel organisaties, zowel landelijk als regionaal, die u kunt benaderen. Zo kunt u ook dichtbij terecht bij Pantein.

 

Pantein heeft veel kennis en ervaring met zorg en wil dit graag met u delen. We kunnen u adviseren over de verzorging en ook (een deel van) de zorg overnemen. In het sociale netwerk rondom een zorgvrager werken we vaak nauw samen met professionele zorgverleners en vrijwilligersorganisaties. Denk aan de wijkverpleegkundige, de huisarts en de thuiszorg. Door de korte lijnen kunnen we optimale ondersteuning bieden aan mantelzorgers en professionals die nodig zijn om het netwerk goed te laten functioneren.

 

Pantein levert advies en praktische hulp vooral via de thuiszorg. Daarnaast kunt u een beroep doen op vervangende zorg (respijtzorg). Respijtzorg heeft als doel om mantelzorgers af en toe de zorg uit handen te nemen. Onder respijtzorg valt bijvoorbeeld logeren in een zorgcentrum.

 

U kunt voor meer informatie contact opnemen met uw contactpersoon binnen het zorgteam. Of u belt 0900-8803 of vul het contactformulier in.

 

Meer informatie over mantelzorgorganisaties en mantelzorgondersteuning vindt u hier.