Huisregels / omgangsregels

Huisregels / omgangsregels

We willen medewerkers, cliënten en hun familieleden, vrijwilligers en bezoekers graag een prettige en veilige omgeving bieden. Daarom beschikt Thuiszorg Pantein over omgangsregels. Binnen de zorgcentra van Pantein en Herstelkliniek Pantein gelden huisregels. Klik op één van de onderstaande linken om deze te bekijken: 

 

 

Aanvullende info over het maken van foto’s, video’s en geluidsopnames:

Voor het maken van foto’s, video’s of geluidsopnames is altijd toestemming nodig van de personen die u fotografeert, filmt of waarvan u geluidsopnames maakt. Het is tevens noodzakelijk dat u aangeeft waarvoor u het materiaal wilt gebruiken. Externe publicatie van foto’s of opnames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de afdeling Communicatie.


Als u geen schriftelijke toestemming van Pantein en de betrokkenen heeft, dan mag u de foto’s en/of opnames niet gebruiken. Dit geldt zowel voor opnames waarbij volwassenen als kinderen betrokken zijn.

 

Gesprek met uw zorgverlener opnemen
In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn om geluidsopnames te maken van een gesprek met uw zorgverlener om zo het gesprek op een later moment nog eens terug te luisteren. Als u opnames maakt dan is het volgende van belang:

  • Vraag van te voren toestemming aan uw zorgverlener voor de opname. Dat is niet verplicht, maar wel zo fatsoenlijk.
  • De opname is alleen voor uzelf bedoeld, als geheugensteuntje. U mag het dus niet zo maar openbaar maken. 
  • Wilt u de opname toch aan anderen laten horen of openbaar maken? Dat kan alleen als uw zorgverlener daarvoor toestemming geeft.