Het zorgplan

Pantein werkt met een digitaal zorgplan waarin de afspraken die met u worden gemaakt zijn vastgelegd. Om goede zorg te verlenen, hebben wij persoonlijke informatie van u nodig en uw medewerking bij de uitvoering van het zorgplan. De zorg kan dan zo persoonlijk mogelijk worden geboden. Om de afspraken in het zorgplan uit te kunnen voeren is uw toestemming nodig en wordt u gevraagd het zorgplan digitaal te ondertekenen.

Naast het digitaal zorgplan werkt Pantein ook met de mantelzorg applicatie Caren. Dit is een gratis beveiligde applicatie en bedoeld om u en uw netwerk te ondersteunen in de dagelijkse zorg. Doordat Caren gekoppeld is aan Pantein, kunnen u en uw naasten (alleen diegenen die u daarvoor aanwijst) zicht krijgen op de planning van zorg en de zorginhoudelijke informatie. Ook kunt u via Caren met elkaar en met Pantein communiceren.