Vrienden van Norbertus

Contactgegevens

Naam: Stichting Vrienden van Norbertus
RSIN nummer: 8063.51.044
Correspondentieadres: Kellerberg 64, 6591 ZS Gennep
Telefoonnummer: 0485-512022
E-mail: vpp_van_riet@hotmail.com

 
Beleid

Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Norbertus is het verlenen van materiële steun aan het Gennepse zorgcentrum van Pantein, Norbertushof.

De werkzaamheden van de Stichting Vrienden van Norbertus zijn gericht op het beschikbaar stellen van een rolstoelbus ten behoeve van de bewoners van zorgcentrum Norbertushof in Gennep.

Door de stichting worden activiteiten georganiseerd in de vorm van een loterij, kienmiddagen en een wandeltocht ten behoeve van de werving van fondsen om aldus de aanschaf en exploitatie van een rolstoelbus te kunnen realiseren.

Bekijk hier het beleidsplan.

Bestuur

  • Mieke Dekkers – van der Valk (voorzitter)
  • Vincent van Riet (secretaris)
  • Roger Westgeest (penningmeester)
  • Suus Knevel - Dragt
  • Jan Broekman

 
Beloningsbeleid

De ANBI kent geen beloningsbeleid aangezien alle werkzaamheden, inclusief die van het bestuur, op vrijwillige basis worden verricht.


Terugblik activiteiten 2016

In het jaar 2016 werden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • een wandeltocht op paaszaterdag
  • een loterij tijdens de braderie Gennep
  • kienmiddag op 27 november
  • eindejaarsactie met een nieuwsbrief

 
Financiële verantwoording
Bekijk hier het exploitatie-overzicht over het laatst afgesloten verslagjaar 2016. Het positief saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Norbertus, onder meer gevormd met het oog op de toekomstige vervanging van de rolstoelbus.