Mantelzorgondersteuning

De onderstaande organisaties bieden u ondersteuning en algemene informatie over mantelzorg:

Mantelzorgondersteuning:

  • www.mezzo.nl voor informatie, advies en praktische steun, telefoon: 030-6592222
  • www.pgb.nl voor informatie en advies over PGB en vergoedingsregeling mantelzorg
  • www.bmzm.nl beroepsverening voor zorgmakelaars. Informatie en overzicht aangesloten zorgmakelaars
  • www.mantelzorgmakelaar.nl voor professionele ondersteuning en overname van regeltaken

- Noord Brabant Noord: 073-8505731/ 06-48801127
- Noord Brabant Oost: 06-10452708
- Noord Limburg: 0478-508225/ 06-51101912

- MEE Noord Limburg: 077-3961515
- MEE Noordoost Brabant: 0413-334733
- MEE ’s Hertogenbosch: 073-6401700

  • www.welzijndemeierij.nl professionele welzijnsorganisatie
  • Welzijn De Meierij Schijndel: 073-5441400
  • Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode: 073-5441400

 Steunpunten Mantelzorg:

 

Ouderenwerk, maatschappelijke ondersteuning, welzijn & participatie:

Gemeente / WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning):

  • Vraag bij het WMO loket of zorgloket van uw gemeente wat de mogelijkheden zijn

 

Praktische hulp en vervangende mantelzorg:

 

Wegwijzer