Bericht cliëntenraden: Mantelzorg, een warme jas

Publicatiedatum: april 2023

De cliëntenraden van Pantein delen graag een bericht over mantelzorg met u:


Mantelzorg, we kunnen niet zonder. Het wordt warm gegeven door betrokken familie, vrienden of buren. Als je thuis extra ondersteunende hulp nodig hebt, als je in het ziekenhuis ligt of als je in een zorgcentrum verblijft. Maar wie ook niet meer zonder de mantelzorg kan, is de zorg zelf.

 

De vraag naar zorg stijgt fors als gevolg van de vergrijzing, er komen steeds meer ouderen. Met minder zorgmedewerkers moet er meer zorg gegeven worden. Dan zijn mantelzorgers steeds vaker aanvullend nodig. Dit ‘samen zorgen voor’ is iets wat vanuit de overheid wordt gestimuleerd.

  Mantelzorg


Maar de mantelzorger is naast mantelzorger ook nog gewoon partner, ouder, of zelfs grootouder, werknemer, collega, vriend(in) of vrijwilliger. Gewoon een zorgzaam mens, die soms de mantelzorgjas uit wil of zelfs uit moet doen. 

 

Daarom is het belangrijk dat we als Cliëntenraden ook oog hebben voor de draagkracht en de draaglast van de mantelzorger. Dat doen we bijvoorbeeld door aan te sluiten bij mantelzorgcafés en familieavonden op de locaties van Zorgcentra Pantein. In het ziekenhuis vraagt de Clientenraad tijdens kwaliteitsrondes niet alleen bij de patiënt, maar ook bij de mantelzorger naar ervaringen. De Clientenraad Thuiszorg vraagt tijdens het bijwonen van teambesprekingen naar wat de teams met en voor de mantelzorger doen. Al deze informatie en ervaringen koppelen we als Cliëntenraden terug naar de organisatie. Zo zorgen we samen dat de mantelzorg een warme jas blijft voor iedereen.

 

Cliëntenraden Pantein