Wonen met zorg

Als u zorg nodig heeft, die u niet (meer) thuis kunt krijgen, komt u in aanmerking voor wonen in een zorgcentrum. Hier krijgt u de zorg die u nodig heeft. Welzijn, persoonlijke aandacht en wederzijds respect staan hierbij voorop. We gaan uit van uw mogelijkheden en bieden hierbij aanvullende zorg of ondersteuning. We bekijken op welke plek binnen Pantein u het beste tot uw recht komt en u de zorg kunt krijgen die u nodig heeft.

Zorgaanbod