Wonen met zorg

Als u zorg nodig heeft, die u niet (meer) thuis kunt krijgen, kunt u kiezen voor wonen in een zorgcentrum. Hier krijgt u 24 uur per dag de zorg die u nodig heeft. Welzijn, persoonlijke aandacht en wederzijds respect staan hierbij voorop. We gaan uit van uw mogelijkheden en bieden hierbij aanvullende zorg of ondersteuning.

Zorgaanbod

Zorgwijzer

Waar wilt
u zorg ontvangen?