Tijdelijk verblijf

U woont nog zelfstandig, maar door omstandigheden lukt dat nu even niet: u bent ziek geworden of gevallen, uw vaste mantelzorger kan niet voor u zorgen of u bent herstellende van een operatie. In dat geval kan een tijdelijk verblijf in een zorgcentrum uitkomst bieden. Ook als er een crisissituatie is ontstaan, is tijdelijk verblijf mogelijk.

Zorgaanbod

Zorgwijzer

Waar wilt
u zorg ontvangen?