Tijdelijk verblijf

U woont nog zelfstandig, maar door omstandigheden lukt dat nu even niet: u bent ziek geworden of gevallen of u bent herstellende van een operatie. In dat geval kan een tijdelijk verblijf in Herstelkliniek Pantein uitkomst bieden. Ook als er een crisissituatie is ontstaan, kunt u daar tijdelijk verblijven. 


Voor zorg in de laatste levensfase kunt u in Castella terecht.

Zorgaanbod