Video-interactie begeleiding mantelzorg

Video-interactie begeleiding mantelzorg

Wat is video-interactiebegeleiding mantelzorg?

Bij video-interactiebegeleiding mantelzorg maken we korte video-opnames. Daarmee willen we laten zien hoe mensen met elkaar omgaan of wat voor gedrag ze precies vertonen. We gebruiken deze werkwijze vaak in situaties waarin sprake is van niet aangeboren hersenletsel (NAH), zoals na een beroerte. Door hersenletsel kan het gedrag van mensen veranderen. Mensen uit hun omgeving realiseren zich dit vaak niet en dat leidt tot misverstanden. Vaak juist bij diegenen die dichtbij staan. Daarom maken we opnamen van de klant die hersenletsel heeft opgelopen en de mensen die zorg voor hem of haar dragen: de mantelzorgers (partner, familie, vrienden en buren).

Inzicht en begrip

Door de beeldopnames gezamenlijk te bespreken, leren mantelzorgers inzien dat de persoon waar ze voor zorgen, is veranderd. Ze zien wat de problemen zijn waar hun partner of familielid mee worstelt en begrijpen beter waarom deze soms onverwacht reageert. Hierdoor verbetert het contact en de communicatie tussen beiden.

Inzet bij thuisbegeleiding Pantein

We gebruiken video-interactiebegeleiding mantelzorg soms ook bij mensen die thuis extra begeleiding nodig hebben omdat ze hun leven (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen leiden.

Wat houdt video-interactiebegeleiding mantelzorg in?

De video-interactiebegeleider maakt een korte opname van ongeveer tien minuten van een situatie waarin de mantelzorger hulp biedt. Bij het terugkijken bespreekt de begeleider wat zij ziet gebeuren: hoe de mantelzorger en de cliënt op elkaar reageren, waar het mis gaat omdat ze elkaar niet begrijpen en vooral waar het goed gaat. Zij legt uit waarom het daar goed gaat en hoe de mantelzorger die momenten kan uitbouwen.

Videobeelden kunnen erg verhelderend zijn. Ook dragen ze vaak bij aan het verwerkingsproces. Achteraf terugzien wat zich afspeelt, leidt tot wederzijds begrip. Mantelzorgers krijgen handvaten om het contact met hun partner of familielid te verbeteren.

Locaties

In het kaartje hieronder ziet u waar Pantein video-interactiebegeleiding mantelzorg aanbiedt.

 

Werkgebied Pantein

Wat kost video-interactiebegeleiding mantelzorg?

Voor video-interactiebegeleiding mantelzorg hoeft u niets te betalen, omdat het onderdeel is van zorg bij niet-aangeboren hersenletsel of van gespecialiseerde thuisbegeleiding.

Hoe vraagt u video-interactiebegeleiding mantelzorg aan?

U kunt zelf geen video-interactiebegeleiding mantelzorg aanvragen. De casemanager NAH of de thuisbegeleider zet video-interactiebegeleiding in als dit bijdraagt aan de begeleiding.