Gespecialiseerde thuisbegeleiding Pantein

Thuisbegeleiding Pantein

Thuisbegeleiding Pantein

Wat is thuisbegeleiding?

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Sommige mensen zijn kwetsbaar door persoonlijke omstandigheden, een moeilijke gebeurtenis, de thuissituatie of het ontbreken van een vangnet of netwerk. En ook de regelgeving verandert. Niet iedereen vindt daarin gemakkelijk zijn weg. Thuisbegeleiding van Pantein kan in zo’n situatie het verschil maken.

De thuisbegeleiding van Pantein zorgt ervoor dat mensen hun leven zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. Zij krijgen begeleiding en ondersteuning bij het aanleren van praktische vaardigheden. Dit kan kortdurend zijn of een langere periode, net wat nodig is.

 

Wij begeleiden onder andere bij:
- het plannen en organiseren van het dagelijks leven
- het vergroten van het sociale netwerk
- het op orde brengen van financiën
- of hulp bij de opvoeding.

Voor wie is thuisbegeleiding?

We bieden thuisbegeleiding aan kwetsbare mensen die verschillende problemen hebben. Deze mensen zijn de grip op het dagelijks leven kwijt of dreigen dit te verliezen. Zij kunnen deze problemen niet op eigen kracht oplossen. Bijvoorbeeld ouders die moeite hebben met opvoeden of mensen die werk verliezen en sociaal niet zo vaardig zijn. Mensen met een beperking, psychische problemen of een verslaving. Of ouderen die eenzaam zijn of ziek worden. Thuisbegeleiding is er om structuur in het dagelijks leven te brengen, zodat problemen verminderen of erger wordt voorkomen.

 

We bieden ook thuisbegeleiding als de problemen in een gezin niet goed te duiden zijn. De thuisbegeleiding helpt dan om de vraag en behoefte aan ondersteuning helder te maken. Waar nodig worden andere hulpverleners ingeschakeld.

Wat doet de thuisbegeleider?

 • De thuisbegeleider gaat samen met u aan de slag. Dat werkt zo: de thuisbegeleider doet dingen vóór en ondersteunt u om het vervolgens zelf te doen. Zo leert u nieuwe praktische vaardigheden, waarmee u uw problemen zelf kunt oplossen. Die vaardigheden zijn voor iedereen anders: post goed afwerken en opbergen, een vast dagritme ontwikkelen, omgaan met verdriet of tegenvallers, weer naar buiten gaan, contact zoeken met andere mensen of kinderen positief opvoeden.

  De eerste dagen loopt de thuisbegeleider met u mee om te kijken hoe u zaken aanpakt en waar u tegenaan loopt eventueel met andere zorgverleners.

  Thuisbegeleiding kan gebruik maken van een aantal werkwijzen om u te helpen:

 • Pedagogische ondersteuning
  Kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunnen door hun gedrag of beperking zorgen voor een grote belasting en problemen in de thuissituatie. Door het geven van verschillende soorten praktische pedagogische handvatten worden de opvoedkundige vaardigheden bevestigd/vergroot/versterkt en ontstaat er rust, regelmaat en structuur bij het kind en zijn/haar gezinssituatie.


 • Financiële begeleiding
  Als u financiële problemen heeft of uw financiën moeilijk op orde krijgt, kan de thuisbegeleider een budgetcoach voor u regelen. Meer hierover leest u bij financiële begeleiding.

Locaties

In het kaartje hieronder ziet u waar Pantein thuisbegeleiding aanbiedt. Kijk bij de blauwe bolletjes.

 

Werkgebied Pantein

Wat kost Thuisbegeleiding?

Om voor thuisbegeleiding in aanmerking te komen dient u te beschikken over een geldige WMO-indicatie. De gemeente waar u woont bepaalt of u een eigen bijdrage voor deze begeleiding moet betalen. Als het om kinderen gaat, dan verloopt de verleningsbeschikking via Basisteam Jeugd en Gezin in uw gemeente. Een aanvraag voor thuisbegeleiding via de Wet Langdurige zorg (Wlz) loopt via de ouderen verpleegkundige of casemanager dementie van Pantein. 

Thuisbegeleiding aanvragen

Thuisbegeleiding aanvragen of een vraag stellen

Telefoonnummer: 0900 - 8803 of stuur een mail naar casemanagerstb@pantein.nl. Vermeld in uw bericht duidelijk het onderwerp, uw naam, emailadres en telefoonnummer. 

Folders