Pantein steunt aanpak laaggeletterdheid

Publicatiedatum: 12 november 2018

Pantein is een van de organisaties die vandaag het Taalakkoord tekent. Via dit Taalakkoord gaan organisaties gezamenlijk de strijd aan tegen laaggeletterdheid in het Land van Cuijk.


Het Land van Cuijk telt ruim 11.000 laaggeletterden. Zij hebben grote moeite met lezen, schrijven, rekenen en zijn vaak minder digitaal vaardig. Dit heeft gevolgen in de dagelijkse praktijk. Wanneer je taal-, reken- en computervaardig bent, ben je vaak sociaal actiever en meer zelfredzaam. Daarnaast hebben geletterde mensen vaak betere kansen op de arbeidsmarkt, meer grip op hun geldzaken en gezondheid. Helaas drukt er nog een taboe op laaggeletterdheid en wordt er vaak niet over gesproken. De bij het Taalakkoord betrokken organisaties gaan de komende tijd ieder op hun eigen manier extra aandacht besteden aan laaggeletterdheid.

 

Hulp bij lezen, schrijven en digitale vaardigheden
Daarnaast opent BiblioPlus Taalhuizen in de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Het Taalhuis is een herkenbare plek in de Bibliotheek waar iedereen terecht kan voor hulp en ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Het Taalhuis bevat lees-en oefenmaterialen, organiseert activiteiten en cursussen, biedt een-op-een taalbegeleiding, en nog veel meer.