Autorijden en dementie

16 december 2019

In dit Alzheimercafé staat het thema autorijden centraal.


Zodra bij iemand de diagnose dementie is vastgesteld, is hij/zij onbevoegd om auto te rijden. In geval van zeer lichte of lichte dementie kan een speciale rijtest worden afgelegd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dat iemand zo lang mogelijk wil blijven autorijden, is begrijpelijk. Zo behoudt men het gevoel van onafhankelijkheid. Maar op een gegeven moment wordt het onverantwoord. Voor de partner en/of kinderen kan het lastig zijn om dat te zeggen. Samen met een politieagent bespreken we dit onderwerp.

 

De bijeenkomst op 16 december 2019 vindt plaats in MFC Oelbroeck, Breestraat 1-D in Sint Anthonis. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De toegang is gratis.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alzheimer Nederland afdeling Land van Cuijk & Gennep, tel. 06 - 36 33 32 23.

 

Deze avond wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, Pantein, SWOC, KBO en Sociom.