Vrienden van Aldenhorst

Naam: Stichting Vrienden van Aldenhorst
RSIN nummer: 855769026
Correspondentieadres: Tipweg 10, 5455 RC Wilbertoord
Telefoonnummer: 06-40648240
E-mail: vriendenvanaldenhorst@gmail.com
Website: https://vriendenvanaldenhorst.jouwweb.nl


Beleid

Stichting Vrienden van Aldenhorst is een zelfstandige stichting die als hoofddoel heeft: het verlenen van materiële steun ten behoeve van de bewoners van Pantein-zorgcentrum Aldenhorst in Mill, waarvan ook de verpleeghuizen “De Meihorst” en “Buitenhorst” deel uitmaken.


De werkzaamheden van de Stichting Vrienden van Aldenhorst zijn erop gericht om voor de bewoners van het zorgcentrum een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker woonomgeving te scheppen, in de ruimste zin van het woord. Onder het motto: “net dat beetje extra” verleent zij financiële ondersteuning aan activiteiten en projecten die dit doel nastreven. Sinds medio 2017 is er ook een vast project waaraan de stichting zich heeft verbonden: de exploitatie van de dierenweide bij zorgcentrum Aldenhorst.   

 

Bestuur

  • Marco Sichtars - voorzitter
  • John van Grinsven - secretaris
  • Tiny van Lith-van den Heuvel - penningmeester

 
Stichting Vrienden van Aldenhorst is een zogenaamde ANBI-stichting. Als gevolg daarvan kent zij geen beloningsbeleid: alle werkzaamheden, inclusief die van het bestuur, worden op vrijwillige basis verricht.

 

Informatie over bestuur, beleid, beloningsbeleid, terugblik activiteiten en financiële verantwoording kunt u vinden op 
https://vriendenvanaldenhorst.jouwweb.nl