Regels audiovisuele opnames

Het maken van foto’s, video’s en geluidsopnames

Voor het maken van foto’s, video’s of geluidsopnames is altijd toestemming nodig van de personen die u fotografeert, filmt of waarvan u geluidsopnames maakt. Het is tevens noodzakelijk dat u aangeeft waarvoor u het materiaal wilt gebruiken. Externe publicatie van foto’s of opnames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de afdeling Communicatie.


Als u geen schriftelijke toestemming van Pantein en de betrokkenen heeft, dan mag u de foto’s en/of opnames niet gebruiken. Dit geldt zowel voor opnames waarbij volwassenen als kinderen betrokken zijn.

 

Gesprek met uw zorgverlener opnemen
In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn om geluidsopnames te maken van een gesprek met uw zorgverlener om zo het gesprek op een later moment nog eens terug te luisteren. Als u opnames maakt dan is het volgende van belang:

 

  1. U vraagt vooraf toestemming aan de zorgverlener. Als het opnemen van het gesprek niet is toegestaan, dan zorgen wij ervoor dat de informatie schriftelijk beschikbaar is.
  2. U gebruikt de informatie alleen voor privédoeleinden. Het openbaar maken van de opnames of foto’s (ook op social media) mag alleen met expliciete schriftelijke toestemming van de zorgverlener, eventuele andere betrokkenen en de afdeling Communicatie.