Onze visie op zorg

In de best mogelijke zorg staan mensen centraal

Pantein onderschrijft de visie op zorg van de wereldwijde organisatie Planetree [spreek uit: pleentrie]. Die visie is: in de zorg staan klanten centraal. Zij verdienen veiligheid, betrokkenheid, vakmanschap, aandacht en een liefdevolle bejegening.

Wat houdt de best mogelijke zorg in?

Planetree beschrijft hoe de best mogelijke zorg eruit ziet en hoe die tot stand kan komen. Daarbij kijkt ze naar drie onderdelen: de zorg zelf, de omgeving en de zorgorganisatie. Per onderdeel heeft Planetree aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn voor de beste zorg:


Betere zorg

 1. Oprecht vriendelijk contact en een liefdevolle bejegening door iedere medewerker
 2. Voldoende informatie voor klanten, zodat zij hun keuzevrijheid en verantwoordelijkheid behouden
 3. Uitstekende behandeling en zorg
 4. Gezond eten, drinken en bewegen
 5. Aanvullende zorg en zingeving

Helende omgeving

 1. Menswaardige technologie zoals gebruiksvriendelijke hulpmiddelen
 2. Gebouwen en inrichting, die een bijdrage leveren aan gezondheid en heling
 3. Vrienden, familie en buurtgenoten spelen een positieve rol. Hun betrokkenheid en zorg helpen bij het herstel van klanten. Ook geven zij bijvoorbeeld kleur aan het verblijf van klanten in een zorgcentrum.

Gezonde organisatie

 1. Tevreden klanten
 2. Tevreden en gemotiveerde medewerkers
 3. Gezonde financiële resultaten
 4. Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden

Oog voor medewerkers

Alle aandachtspunten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Samen leiden ze tot het beste resultaat. Daarom investeert Pantein in alle twaalf punten. Daarnaast besteedt onze organisatie veel aandacht aan onze medewerkers. Ze krijgen de ruimte die ze nodig hebben om de best mogelijke zorg te verlenen.

Planetree internationaal

Planetree is in 1978 opgericht door een Amerikaanse vrouw, nadat ze zelf een maand in het ziekenhuis had gelegen. Ze realiseerde zich dat ze technisch een goede verzorging had gekregen, maar voelde zich op het menselijke vlak in de steek gelaten. Zo voelde ze zich extra kwetsbaar doordat ze niet wist wat er met haar ging gebeuren. Voor het ontwikkelen van de Planetree-visie zijn tienduizenden patiënten gevraagd naar wat zij belangrijk vinden in de zorg en dit gebeurt nog steeds. Ondertussen staan over de hele wereld meer dan vijfhonderd zorginstellingen achter deze visie.