Week van de Alfabetisering

Publicatiedatum: augustus 2019

In het kader van de Week van de Alfabetisering organiseert Bibliotheek Madeleine, Velgertstraat 1 in Boxmeer op woensdag 11 september 2019 om 10.30 uur GPS-speurtocht ‘De Letterloop’.


Deze is bestemd voor tweedejaars leerlingen van Metameer Boxmeer, ouderen en mensen met een zorgvraag uit Boxmeer. Verdeeld in groepjes lopen zij de speurtocht en maken onderweg samen de opdrachten. Hiermee kunnen zij letters verdienen, waarmee zij na de speurtocht een zin kunnen vormen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 9 september 2019 aanmelden via bibliotheekmadeleine@biblioplus.nl

 

Laaggeletterdheid in het Land van Cuijk
Diverse organisaties uit het Land van Cuijk, waaronder Pantein, ondertekenden vorig jaar het Taalakkoord. Hiermee gaan zij gezamenlijk de strijd aan tegen laaggeletterdheid in het Land van Cuijk, door ieder op hun eigen manier extra aandacht te besteden aan laaggeletterdheid. Het Land van Cuijk telt ruim 11.000 laaggeletterden. Zij hebben grote moeite met lezen, schrijven, rekenen en zijn vaak minder digitaal vaardig. Dit heeft gevolgen in de dagelijkse praktijk. Wanneer je taal-, reken- en computervaardig bent, ben je vaak sociaal actiever en meer zelfredzaam. Daarnaast hebben geletterde mensen vaak betere kansen op de arbeidsmarkt, meer grip op hun geldzaken en gezondheid. Helaas drukt er nog een taboe op laaggeletterdheid en wordt er vaak niet over gesproken.

 

Over de Week van de Alfabetisering
Van 9 tot en met 15 september 2019 komt Nederland samen met Stichting Lezen & Schrijven in actie voor een geletterd Nederland. Onder de noemer DURF! zetten tal van organisaties zich tijdens de Week van de Alfabetisering in voor een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.