Thuiszorg Pantein helpt mee om gemeente Uden ‘dementieproof’ te maken

Publicatiedatum: februari 2018

Thuiszorg Pantein, de Bibliotheek, BrabantZorg, ONS Welzijn en Stichting Alzheimer Nederland gaan samen met de gemeente Uden een plan maken om de gemeente dementieproof te maken.


Dit gaat over het creëren van bewustwording rondom dementie en het ondersteunen van mantelzorgers. Het uiteindelijke doel is een woonomgeving creëren voor álle kwetsbare inwoners, die aansluit op wat zij nodig hebben om zelfstandig in hun eigen wijk te kunnen blijven wonen.

 

Elga van Dartel, wijkmanager Thuiszorg Pantein: “Mensen met dementie blijven als gevolg van veranderd overheidsbeleid steeds langer thuis wonen. We willen graag bijdragen aan initiatieven die hen daarbij helpen. Ook vinden we het belangrijk dat zij worden ondersteund om zoveel mogelijk regie over hun leven te houden.”

 

Bewustwording
Het is belangrijk dat bijvoorbeeld werkgevers dementie in een vroeg stadium leren herkennen. Zij hebben vaak heel snel in de gaten dat er wellicht sprake is van dementie. Maar ook meer voorlichting geven over dementie en hoe je ermee omgaat. Als familie of mantelzorger én als patiënt. De Bibliotheek in Uden draagt bij met de opening van een zogenaamde Dementheek. Een uitleen- en adviescentrum gericht op ondersteuning en welzijn voor iedereen die te maken heeft met (beginnende) dementie. Er zijn diverse boeken en materialen beschikbaar voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals.

 

In eigen omgeving blijven
Uit het oogpunt van preventie is het juist van belang voor mensen met dementie om zo lang mogelijk te doen wat iemand altijd al deed. Dit vertraagt de verschijnselen en draagt bij aan behoud van kwaliteit van leven van zowel de patiënt als de familie. Het plan zal zich richten op aanwezigheid van voorzieningen in wijken en de vormgeving ervan. Bijvoorbeeld hoe bruikbaar de voorziening is, toegankelijkheid en bereikbaarheid, zijn onderdelen die hiervoor belangrijk zijn.