Samen voor Wanroijse ouderen zorgen

Publicatiedatum: 3 januari 2018

Samen hebben ze een droom: dat inwoners van Wanroij met een zorgvraag zo lang mogelijk kunnen blijven wonen en participeren in Wanroij. Met de hulp van inwoners van Wanroij, die worden ondersteund door professionals.


Wijkmanager Helma Schraven van Pantein, voorzitter Huub van Boekel van Zorg Collectief Wanroij en Wanroijenaar Henk Geene vonden elkaar in deze missie. Iedere twee maanden broeden ze samen op ideeën en werken deze uit. Henk Geene: “En daarbij gaat het niet over geld, maar over samenwerking. Wanroij heeft alles op zorggebied: een verpleeghuis, dagbesteding en aanleunwoningen met daarbij een prachtig atrium waar activiteiten kunnen plaatsvinden.” Voorzitter Huub van Boekel van Zorg Collectief Wanroij: “Deze kernvoorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. Maar de zorg in Nederland is volop in beweging. Het is ook duidelijk dat het op de langere termijn bedrijfseconomisch niet meer haalbaar is om een relatief klein verpleeghuis zoals De Lookant op traditionele wijze te runnen. Het is van belang om out of the box te gaan denken en samen initiatieven te gaan ontplooien.”

 

Samenwerkingspartners

Van links naar rechts: Helma Schraven (wijkmanager Pantein), Huub van Boekel (voorzitter Zorg Collectief Wanroij) en Henk Geene.

 

Verbinden
De eerste mooie resultaten zijn er al. Zo is er een vrijwilligerspoule gecreëerd van vrijwilligers van het Zorg Collectief, zorgcentrum De Lookant en dagbesteding De Koffiepot. Helma Schraven: “Zij volgen voortaan samen scholingen, bijvoorbeeld over de zorg aan kwetsbare ouderen.” Ook maakt de nauwere samenwerking het gemakkelijker om bij elkaar in de keuken te kijken, elkaar te helpen en samen nieuwe vrijwilligers te werven. Het drietal ontwikkelt ook initiatieven die verschillende generaties met elkaar verbinden. Zo gaan de Wanroijse basisschoolkinderen en bewoners van zorgcentrum De Lookant regelmatig bij elkaar op bezoek.

 

Meedenken
Huub van Boekel: “Er zijn binnen de Wanroijse gemeenschap tal van organisaties of mensen die kwetsbare mensen willen helpen. Het is belangrijk dat er geen eilandjes zijn.” Het Zorg Collectief Wanroij organiseert binnenkort samen met de KBO en de Dorpsraad een speciale bijeenkomst om ideeën te verzamelen en krachten te bundelen. “We hopen dat er een maatschappelijke dynamiek ontstaat, die ervoor zorgt dat we samen de ouderenzorg in Wanroij op een andere manier kunnen gaan invullen. Ons ideaalbeeld is dat er eigentijdse woonvormen komen, waar ouderen zorg op maat krijgen. Woonvormen waar echtparen bij elkaar kunnen blijven wonen, ook als de zorgvraag bij een van beiden toeneemt. We willen er graag voor zorgen dat kwetsbare ouderen deel uit blijven maken van de Wanroijse gemeenschap”, aldus Huub van Boekel.