Extra maatregelen vanwege het coronavirus

Publicatiedatum: augustus 2020


In verband met het coronavirus treffen we maatregelen om de kans op een besmetting van klanten en/of medewerkers te verkleinen.


Informatie specifiek voor bezoekers zorgcentra


Bezoekers zijn van harte welkom in onze zorgcentra. Ter bescherming van de gezondheid van bewoners en medewerkers gelden de volgende spelregels voor bezoekers:

  • Een spreiding van bezoek is nodig, om ervoor te zorgen dat er niet veel mensen tegelijk in het zorgcentrum zijn. Maak met het zorgteam een afspraak wanneer u op bezoek wilt komen. De wensen en het welbevinden van de bewoners zijn leidend bij het maken van de bezoekafspraken.
  • Maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag, bezoektijd maximaal 1 uur.
  • Iedere bezoeker doet vooraf zelf een check op mogelijke corona-klachten. U kunt deze gezondheidsvragen vinden op: www.pantein.nl/coronavragen. De uitslag van deze check is bepalend of u op bezoek kunt komen.
  • Ontsmet altijd uw handen direct bij binnenkomst.
  • Er ligt in het zorgcentrum een logboek. We vragen u om bij elk bezoek uw naam en telefoonnummer te noteren. Bij een coronabesmetting kunnen we dan snel de mensen waarschuwen die met de besmette persoon in aanraking zijn geweest.
  • Het is belangrijk dat u 1,5 meter afstand tot een ander houdt. Als dit niet mogelijk is, draagt u een mondmasker. Het zorgcentrum stelt mondmaskers beschikbaar.
  • Als het bezoek binnen plaatsvindt, kunnen er maximaal twee bezoekers tegelijk komen. Als er meer vaste bezoekers tegelijk langs willen komen, vragen we u om buiten af te spreken.
  • Binnen het zorgcentrum vindt bezoek in principe plaats op de eigen kamer of het balkon van de bewoner. Als de bewoner in een woongroep woont, kan deze met maximaal 2 bezoekers op het terras van de woongroep gaan zitten.

 

Overige wijzigingen
Per 1 juli kan een bewoner weer het zorgcentrum verlaten voor bijvoorbeeld een uitgebreide wandeling of een bezoek aan familie en vrienden. Ook kunnen bewoners vanaf dan weer naar een dienstverlener, zoals de kapper of de pedicure. Eigen dienstverleners zijn vanaf 1 juli ook weer welkom in het zorgcentrum.

 

Advies voor clienten Thuiszorg
De onderstaande adviezen blijven belangrijk om verspreiding van het virus te voorkomen. 

• Blijf terughoudend met sociale contacten.
• Als u mensen thuis ontvangt, dan is het advies om maximaal 1 tot 2 personen tegelijkertijd te ontvangen.

 

Actuele informatie
Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u de website van het RIVM raadplegen. 

Vragen
Heeft u als klant of eerste contactpersoon van een klant nog vragen, neem dan (telefonisch) contact op met het team dat de zorg aan u/uw familielid verleent.