Extra maatregelen vanwege het coronavirus


In verband met het coronavirus treffen we maatregelen om de kans op een besmetting van klanten en/of medewerkers te verkleinen.


Informatie specifiek voor bezoekers zorgcentra


Bezoekers zijn van harte welkom in onze zorgcentra. Een bewoner mag maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Deze bezoekers mogen tegelijk of afzonderlijk komen.

 

Ter bescherming van de gezondheid van bewoners en medewerkers gelden de volgende spelregels voor bezoekers:

  • Een spreiding van bezoek is nodig, om ervoor te zorgen dat er niet veel mensen tegelijk in het zorgcentrum zijn. Maak met het zorgteam een afspraak wanneer u op bezoek wilt komen. De wensen en het welbevinden van de bewoners zijn leidend bij het maken van de bezoekafspraken.
  • Iedere bezoeker doet vooraf zelf een check op mogelijke corona-klachten. U kunt deze gezondheidsvragen vinden op: www.pantein.nl/coronavragen. De uitslag van deze check is bepalend of u op bezoek kunt komen.

 

  • Alle bezoekers moeten een mondmasker dragen, hiervoor dient u zelf te zorgen. Ook als u een masker draagt is het belangrijk dat u 1,5 meter afstand tot een ander houdt.
  • Ontsmet altijd uw handen direct bij binnenkomst.
  • Er ligt in het zorgcentrum een logboek. We vragen u om bij elk bezoek uw naam en telefoonnummer te noteren. Bij een coronabesmetting kunnen we dan snel de mensen waarschuwen die met de besmette persoon in aanraking zijn geweest.
  •  Een bewoner ontvangt bezoek altijd in zijn/haar eigen kamer of appartement. 

 

Advies voor clienten Thuiszorg

De onderstaande adviezen blijven belangrijk om verspreiding van het virus te voorkomen. 

• Blijf terughoudend met sociale contacten.
• Als u mensen thuis ontvangt, dan is het advies om maximaal 1 tot 2 personen tegelijkertijd te ontvangen.

 

Actuele informatie
Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u de website van het RIVM raadplegen. 

Tips voor herstel
Bent u aan het herstellen van een coronabesmetting? Bekijk dan deze folder met tips voor een spoedig herstel en een hernieuwde energiebalans.

 

Vragen
Heeft u als klant of eerste contactpersoon van een klant nog vragen, neem dan (telefonisch) contact op met het team dat de zorg aan u/uw familielid verleent.