Ketenzorg

Pantein wil dat mensen zich thuisvoelen en goed voelen, in de vertrouwde omgeving waar ze wonen en leven. Daarin biedt Pantein ondersteuning op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn en zorg, onder andere door samen te werken met partners zoals huisartsen, gemeenten, onderwijs, zorgverzekeraars, collega ziekenhuizen, welzijnsinstellingen en bedrijven. Samen kunnen we meer betekenen.

 

Ketenzorg stelt ons in staat om concepten op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn en wonen, vanuit de verschillende aanbieders op elkaar aan te laten sluiten. Samenwerking is een voorwaarde om maatwerkoplossingen te kunnen bieden aan onze klanten. Bovendien leidt deze aanpak tot een algehele kwaliteitsverbetering van gezondheid en leefbaarheid in de regio.

 

Syntein

In de regio Noordelijke Maasvallei hebben de huisartsen (verenigd in een coöperatie) samen met Pantein de organisatie voor ketenzorg opgericht; Syntein. Syntein zorgt ervoor dat de zorg voor mensen met een chronische aandoening, zoals Diabetes Mellitus en Astma of COPD, beter tussen de verschillende zorgverleners wordt afgestemd. Met de verschillende zorgverleners worden ook afspraken gemaakt over de wijze van zorgverlening en het toetsen van de kwaliteit van zorg.  

 

Samen in Zorg

'Samen in Zorg’ is een vereniging die bestaat uit zorgpartners in de regio Oss- Uden-Veghel. Zij stellen zich ten doel de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren. Betere afstemming leidt tot effectievere en efficiëntere inzet van middelen en capaciteit in de zorg, en daarmee ook tot een betere zorg voor de patiënten.

Naast het verbeteren van de samenhang van de zorg voor patiënten, wil het samenwerkingsverband een aanjager zijn van innovatie in de zorg en een voorbeeld voor andere regionale netwerken in Nederland.