Modulair Pakket Thuis

Modulair Pakket Thuis

Wat is het?

Het Modulair Pakket Thuis (MPT) is een mogelijkheid om voor langere tijd zorg aan huis te ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorg kan uit de volgende onderdelen (modules) bestaan:

  • Verpleging
  • Persoonlijke Verzorging
  • Begeleiding
  • Wlz-behandeling
  • Logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers
  • Huishoudelijke Hulp 

Voor wie is het?

Het Modulair Pakket Thuis (MPT) is voor iedereen die voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig heeft. U krijgt dan zorg thuis, zodat u in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.  

Wat doen we?

Uitgebreide zorg thuis

U kunt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie voor deze zorg (MPT) aanvragen. In de indicatie staat beschreven waar u hulp bij nodig heeft en hoeveel zorg u krijgt.

Wij spreken samen met u af hoe deze zorg wordt ingevuld. U kunt er voor kiezen om bepaalde zaken zelf, door uw familie of via een andere zorgaanbieder te regelen. Regelt (coördineert) u het zelf dan heeft u meer financiële ruimte voor andere zorg, hulp of begeleiding uit het MPT budget. Hierin kunt u zelf keuzes maken. 

De afspraken over de zorg en hulp leggen we vast in een zorgplan. Dit plan bespreken we regelmatig met u en passen we aan als er veranderingen in uw zorgvraag zijn. 

Locaties

In het kaartje hieronder ziet u waar Pantein het Modulair Pakket Thuis aanbiedt.

Werkgebied thuiszorg Pantein

Wat kost het u?

De kosten voor zorg en begeleiding via het MPT zijn afhankelijk van uw indicatie voor Wlz-zorg. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt op basis van uw inkomen de hoogte van de eigen bijdrage. Op de website van het CAK (www.cak.nl) kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Ook interessant voor u

Folders