Nachtzorg in laatste levensfase

Nachtzorg in laatste levensfase

Wat is terminale nachtzorg?

Terminale nachtzorg is voor klanten die stervende zijn. Als u thuis wilt sterven, kunt u bij Pantein nachtzorg aanvragen. Er komt dan een vrijwilliger of een medewerker van Pantein bij u waken. Zij hebben veel ervaring met terminale patiënten.

Mantelzorgers ontlasten

Met terminale nachtzorg worden de mantelzorgers in uw omgeving (uw familie en vrienden) ontlast. Dat is prettig, aangezien zij overdag vaak andere zaken voor u willen regelen.

Wat houdt terminale nachtzorg in?

Onze medewerkers blijven bij u waken en kunnen u 's nachts de zorg geven die u nodig heeft. Ze hebben veel ervaring in palliatieve zorg. Dit is intensieve zorg van mensen in hun laatste levensfase, ook wel terminale zorg genoemd.

Het kan zijn dat u het prettig vindt dat er iemand bij u waakt als u slaapt. Heeft u liever afleiding en een goed gesprek, dan kan dat ook. Onze medewerker kan u uit bed helpen of een glas water voor u halen. Heeft u meer gespecialiseerde hulp nodig, dan komt iemand van het verpleegtechnische team u die zorg geven. Ook dan is terminale nachtzorg thuis dus mogelijk.

Hoe lang duurt terminale nachtzorg?

In principe krijgt u terminale nachtzorg zolang u dat nodig heeft. Er komen zowel vrijwilligers als medewerkers van Pantein bij u waken. Het is een enkele keer mogelijk dat iemand uit u directe omgeving een nacht moet bijspringen.

Locaties

Terminale thuiszorg wordt in het hele werkgebied van Pantein gegeven.

Werkgebied thuiszorg Pantein

Wat kost terminale nachtzorg?

Terminale nachtzorg wordt vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U heeft hier wel een indicatie voor nodig en betaalt een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van uw inkomen en de hoeveelheid zorg die u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u moet bijdragen en dit kantoor stuurt ook de rekening. Op de site van het CAK kunt u al een eerste berekening maken: www.cak.nl.

Indicatie voor terminale nachtzorg

Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg, heeft u een indicatie nodig. Pantein kan voor u een terminale indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aanvragen. Dit hoeft u niet zelf te doen.

Hoe vraagt u terminale nachtzorg aan?

U kunt terminale nachtzorg aanvragen via uw zorgcoördinator of rechtstreeks bij ons: 0900-8803 (lokaal tarief).

Ook interessant voor u

  • Thuiszorg

    Thuiszorg Pantein
    Thuiszorg Pantein ondersteunt u op allerlei momenten en manieren in uw leven,...