Dagbehandeling

Wat is dagbehandeling?

U kunt één of meerdere dagen per week de dagbehandeling van Herstelkliniek Pantein in Boxmeer bezoeken. De dagbehandeling is van maandag tot en met vrijdag geopend.

 

U krijgt behandeling en verzorging en neemt deel aan activiteiten. De nadruk ligt op uw behandeling. We stellen een behandelplan op waarin staat welke behandelingen u nodig heeft en van wie.

Voor wie is dagbehandeling?

Dagbehandeling is bedoeld voor ouderen die een behandeling en uitgebreide zorg nodig hebben. Het kan daarbij gaan om mensen die intensieve zorg nodig hebben vanwege dementie of niet aangeboren hersenletsel. Ook mensen met zware lichamelijke beperkingen in het dagelijks leven kunnen veel baat hebben bij een therapieprogramma op de dagbehandeling.

 

Binnen Herstelkliniek Pantein is ook veel kennis en ervaring met de behandeling van mensen met de diagnose ziekte van Parkinson. Deze cliënten worden door de gespecialiseerde behandelaars begeleid.

Wat houdt dagbehandeling in?

Dagbehandeling is gericht op het vergroten van uw zelfredzaamheid en op verbetering of herstel van uw gezondheidsproblemen of beperkingen. Ook kan de dagbehandeling gericht zijn op het stabiliseren van uw gezondheid.

 

U kunt ook tijdelijk naar de dagbehandeling komen om te revalideren. Bijvoorbeeld na een val, operatie of ziekte. Meestal komt u dan na een ziekenhuisverblijf of na een eerste revalidatieperiode in het verpleeghuis naar de dagbehandeling.

 

Een team van behandelaars buigt zich over uw gezondheid en spreekt in samenspraak met u een gezamenlijk behandelplan af. Een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en diëtist maken deel uit van dit team.

 

Activiteiten
Tussen uw behandelingen door kunt u deelnemen aan groeps- en individuele activiteiten. Deze activiteiten zijn ondersteunend aan uw behandeling en bieden u oefenmogelijkheden om uw individuele doelen te behalen.

Locaties

U kunt voor dagbehandeling terecht in:

 

Wat kost dagbehandeling?

  • Woont u thuis en heeft u geen recht op verblijf in een zorginstelling? Dan wordt uw zorg betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Voor vervoer tussen uw woonadres en de dagbehandeling zijn regelingen beschikbaar. Bij het Transfer Punt Zorg van Pantein (tel. 0485 – 845970) kunt u navragen of u voor een vervoersregeling in aanmerking komt.

 

  • Heeft u recht op verblijf in een zorginstelling, maar heeft u ervoor gekozen om deze zorg thuis in de vorm van een Volledig Pakket Thuis of Modulair Pakket Thuis te ontvangen? Dan wordt uw zorg vanuit de Wet langdurige zorg betaald. Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen. Via het Transfer Punt Zorg van Pantein (tel. 0485 – 845970) kunt u navragen of dit ook voor u geldt. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de hoeveelheid zorg die u ontvangt.
    Vervoer tussen uw woonadres en dagbehandeling is inbegrepen.

 

Indicatie (zorglegitimatie) aanvragen voor dagbehandeling
Om in aanmerking te komen voor dagbehandeling, heeft u een indicatie nodig. Dit is een document waarin staat hoeveel zorg u precies nodig heeft.

  • Woont u thuis en geen recht op verblijf in een zorginstelling? Dan kunt u een indicatie via de wijkverpleegkundige of uw huisarts aanvragen.
  • Woont u thuis en maakt u gebruik van het Volledig Pakket Thuis of Modulair Pakket Thuis? Dan wordt dagbehandeling vergoed op basis van de Wet langdurige zorg. Een onafhankelijke instantie beoordeelt dit en geeft de indicatie af. U kunt zelf een indicatie voor dagbehandeling aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg: www.ciz.nl. Krijgt u al zorg vanuit Pantein, dan kan het zorgteam u hierbij ondersteunen.

Dagbehandeling aanvragen of een vraag stellen

U kunt contact met ons opnemen via tel: 0900-8803 of stuur een mail naar info.thuiszorg@pantein.nl. Vermeld in uw bericht duidelijk het onderwerp, uw naam, emailadres en telefoonnummer. 

Folders